Logo61677660
Logo
61677660

NEI metoden

NEI-metoden stammer fra Holland, hvor den er blevet udviklet af lægen Roy Martina i 1995.

NEI handler om at få alle kroppens celler til at acceptere og forstå de hændelser, som vi udsættes for i vores liv.

Kroppen husker negative oplevelser og følelser i højre hjernehalvdel, og det bliver forstået følelsesmæssigt i den venstre hjernehalvdel.

Desværre arbejder de to hjernehalvdele ikke altid sammen om livets oplevelser, enten fordi man er for ung, eller fordi oplevelsen er for overvældende. Hvis begivenheder ikke bliver bearbejdet, kan de påvirke os gennem livet i form af uhensigtsmæssige reaktionsmønstre.

Selvom begivenheder intellektuelt forstås på et tidspunkt i livet, betyder det ikke nødvendigvis, at følelserne følger med. Dette kan føre til følelsesmæssige blokeringer i kroppen, som i NEI betragtes som en virus, der aktiveres, når vi er svækkede af forskellige grunde.

Blokeringerne kan opstå gennem hele livet, ligger i dvale i underbevidstheden og manifestere sig som fysiske symptomer som mavesmerter, rygsmerter, hovedpine, kroniske sygdomme, angst, fastgroede handlings- og tankemønstre, fobier, depression, uro, ADHD, OCD, spiseforstyrrelser, selvmordstanker og meget mere.

NEI-metoden gør det muligt at behandle disse blokeringer ved at trække dem frem under en session. Dette sker ved at arbejde med klientens underbevidsthed gennem en muskeltest og specifikke spørgeteknikker.

Bearbejdning af blokeringerne gør det muligt at bryde gamle mønstre, og klienten bliver fri til at vælge anderledes reaktioner i nye situationer. NEI er en skånsom, men meget effektiv metode til at frigøre sig selv.

En NEI-behandling indebærer en muskeltest på klienten og en særlig spørgeteknik. En session varer omkring 1,5 time og begynder med en samtale om klientens udfordringer. Når emnet er identificeret, bruges tid på at gøre klienten testbar.

Derefter stiller behandleren spørgsmål til klientens underbevidsthed, og svarene formidles gennem muskelreaktioner i hånden. Selv hvis klienten ikke ønsker at tale om eller uddybe et bestemt emne, kan behandlingen stadig gennemføres ved at tænke på oplevelsen.

Når to oplevelser er identificeret med de samme følelser, spørger behandleren, om de er tilstrækkeligt belyste til at integreres. Hvis underbevidstheden svarer ja, udfører behandleren en integrationsproces, hvorefter klienten kan opleve forskellige fysiske reaktioner, der normalt aftager inden for få minutter.

NEI-behandlingen afsluttes ved at teste for vellykket integration og eventuelt understøtte med Bachs blomsterdråber, energiøvelser, healing eller kraniosakral behandling.

Klienten kan opleve ændringer allerede samme dag eller inden for få dage, herunder ændrede tankemønstre, mere energi, øget glæde, positivt tankesæt og indre ro. Hvis klienten vælger flere behandlinger, tager det normalt mindre tid, da kroppen vænner sig til behandlingsformen.

Det er vigtigt at bemærke, at NEI ikke alene kan erstatte traditionel medicinsk behandling. Det er altid vigtigt at søge lægehjælp for alvorlige sundhedsmæssige problemer.

Staget 12, 3070 Snekkersten